Prihlásenie

Kooperačné podujatie zamerané na inovatívne letecké technológie

16.-20.6.2014, Paríž, Francúzsko

EUROSATORY 2014: Land and AirLand Defense & Security One to One Business Meetings

EUROSATORY je najväčšia medzinárodná výstava pozemnej a vzdušnej obrany a bezpečnosti. Účasť na obchodných stretnutiach organizovaných Enterprise Europe Network na tomto veľtrhu poskytne Vašim spoločnostiam jedinečný prístup k svetovému obrannému a bezpečnostnému trhu. Ide o možnosť stretnúť kupujúcich, subjekty riadenia, ako aj užívateľov z oblasti ozbrojených síl a bezpečnostnej agentúry. z čoho plynie i záruka pre inovatívne malé a stredné podniky a mikropodniky zaradiť sa medzi svetovo uznávaných hráčov a získať medzinárodnú viditeľnosť. 

Priemyselné odvetvia:

- letecké technológie

- automatizácia/robotika

- elektronika, mikroelektronika

- potravinársky, poľnohospodársky priemysel

- priemyselná výroba

- priemysel

- spracovanie informácií, informačné systémy

- informačné technológie

- metódy merania

- merania a normy

- jadrová bezpečnosť - ochrana pred ožiarením

Termín registrácie: 23.máj 2014
Viac informácií o kooperačnom podujatí, ako aj o registrácii nájdete TU


Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.