Prihlásenie

Informačné stretnutie: Perspektívy podnikania v Uzbekistane

26.6.2014, Slovak Business Agency (SBA), Miletičova 23, Bratislava

Pozvánka na podujatie, na ktorom slovenskí malí a strední podnikatelia zistia viac o možnostiach podnikania v Uzbekistane.

Termín konania:
26.6.2014 v čase od 9:30 do 14:30

Miesto konania:
Slovak Business Agency (SBA), Miletičova 23, Bratislava

Program:
•    Služby SBA na podporu medzinárodnej spolupráce
•    Perspektívy podnikania v Uzbekistane – odvetvia a ich potenciál
•    Možnosti pre slovenské firmy ako užšie spolupracovať s uzbeckými manažérmi

Spoločnosti, ktoré majú záujem, môžu svoje podnikateľské idey konzultovať s odborníkmi zameranými na Strednú Áziu. Tlmočenie do anglického/ruského jazyka bude zabezpečené podľa potreby.

Uzávierka prihlášok je 24.6.2014.

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí napíšte e-mail na aleksanyan@sbagency.sk a zároveň sa registrujte do Databázy medzinárodnej spolupráce TU. Databáza je určená aj pre ďalšie spoločnosti, ktoré majú záujem využiť služby na podporu medzinárodnej spolupráce.

Podujatie sa koná v rámci projektu Management Training Programme (MTP) – Capacity Building for Small and Medium Enterprise Management in Uzbekistan, ktorý je finančne podporený z prostriedkov Európskej komisie.

 

Partneri podujatia:
Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Zastupiteľský úrad SR v Taškente
Slovenská obchodná a priemyselná komora Trenčín
Slovenská obchodná a priemyselná komora Banská Bystrica

Kontakt:
Tigran Aleksanyan
02/502 44 521
aleksanyan@sbagency.sk
www.sbagency.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.