Prihlásenie

2014 MIT Research and Development Conference

19.-20.11.2014, 48 Massachusetts Ave (Rear) Cambridge, MA 02139, USA

Dávame Vám do pozornosti výročnú konferenciu zameranú na oblasť výskumu a vývoja, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-20. novembra 2014 na Massachusetts Institute of Technology v USA.

2014 MIT Research and Development Conference spája firmy s najmodernejšími objavmi a novými technológiami, ktoré ovplyvňujú rôzne odvetvia hospodárskeho aj spoločenského života. Konferencia ponúkne prezentácie popredných odborníkov a poskytuje príležitosť k networkingu s predstaviteľmi fakúlt MIT ako priemyslu. Okrem spoločnej na témy "Harnessing Global Innovation" si budú môcť účastníci vybrať medzi siedmimi súbežnými témami: 

  • Energy Storage & Distributed Power 

  • Non-conventional Energy Sources 

  • Technology for Environmental Compliance 

  • Synthetic Biology/Chemistry 

  • Carbon-based Nanotechnology 

  • Sensors Everywhere - Instrumenting the World 

  • Sensors Everywhere - Instrumenting You

Viac informácií: http://ilp.mit.edu/conference.jsp?confid=95&tabname=overview

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.