Prihlásenie

Pozvánka na účasť do programu ESA Neváhajte a zapojte sa aj Vy! Registrácia do 21. júla! Všetky náklady sú plne hradené!

8.-15.9.2014, Frascati, Taliansko

Možnosť pre  20. vývojárov  zúčastniť sa na programe o pozorovaní zmien Zeme a využiť satelitné dáta pri tvorbe mobilných aplikácií. ESA App Camp sa bude konať 8-15 septembra 2014 v stredisku Európskej vesmírnej agentúry pre pozorovanie Zeme (ESRIN) v meste  Frascati (v blízkosti Ríma) v Taliansku (program je pre týchto účastníkov plne hradený vrátane cestovných nákladov a ubytovania). 


Všetky informácie sú k dispozícii  na webových stránkach www.app-camp.eu

 

ESA App Camp je príležitosť stráviť týždeň s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, oboznámiť sa s európskymi kozmickými programami a naučiť sa ako obohatiť mobilné aplikácie o satelitné dáta. Program pozorovania Zeme - Copernicus ponúka možností v tejto oblasti. 

Na čele programu pozorovania Zeme je Európska komisia v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a Európskou agentúrou pre životné prostredie (EEA). ESA koordinuje transfer dát z 30 družíc a EEA je zodpovedná za údaje z palubných a pozemných senzorov, zatiaľ čo Európska komisia, konajúca v mene EÚ, je zodpovedná za celkovú iniciatívu, stanovenie požiadaviek a riadenie služieb.

Copernicus je najambicióznejší program v súčastnosti  zameriavajúci sa na pozorovanie zmien Zeme, predtým známy ako GMES (Globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti). Bude poskytovať presné, včasné a ľahko dostupné informácie s cieľom zlepšiť riadenie životného prostredia a zabezpečiť civilnú bezpečnosť. Snahou je taktiež porozumieť vplyvom, ktoré vedú k zmenám klímy.

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.