Prihlásenie

Seminár zameraný na duševné vlastníctvo

19.9.2014, San Sebastian, Španielsko

Európsky portál pre duševné vlastníctvo IPR Helpdesk v spolupráci s Technologickým centrom IK4-CIDETEC v San Sebastian organizuje seminár na tému duševného vlastníctva v rámci programu Horizont 2020 týkajúci sa patentov, licenčných zmlúv, transferu technológií v režime štátnej pomoci. Cieľom seminára je vybudovanie kapacít medzi malými a strednými podnikmi a výskumnými pracovníkmi v oblasti profesionálneho riadenia a využívania duševného vlastníctva.  

Strategické využívanie a riadenie duševného vlastníctva v podnikaní ako aj v medzinárodných výskumných iniciatívach má zásadný význam pre posilnenie vedeckej a technologickej základne, podporu inovácií a zabezpečenie rastu v EÚ. Seminár sa zaoberá témou vytvárania hodnôt prostredníctvom odborného manažmentu duševného vlastníctva. Po praktickom a komplexnom prístupe k odbornému vzdelávaniu budú účastníci oboznámení s centrálnymi koncepciami a stratégiami ako premeniť duševný majetok na hodnotné inovácie.

Seminár je určený pre zástupcov akademickej obce a výskumných organizácií, malých a stredných podnikateľov alebo priemyslu. Účasť na podujatí je zdarma, nutná registrácia do 12. septembra 2014 na ngomez@cidetec.es. Viac informácií o programe seminára TU

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.