Prihlásenie

Regionálne finančné fórum pre začínajúcich podnikateľov

17.9.2014, Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom spoločnosti BIC Bratislava  v rámci  projektu DIFASS  organizuje Regionálne finančné fórum (RFF) pre začínajúcich podnikateľov s investormi, resp.  poskytovateľmi finančných prostriedkov.

Spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené kritériá  sa môžu BEZPLATNEzúčastniť na:

  • úvodnom stretnutí zahŕňajúcom konzultáciu podnikateľského plánu v rozsahu 1, 5 hodiny,
  • dvojdňovom tréningu v oblasti prezentácie a komunikácie podnikateľského zámeru poskytovateľom finančných prostriedkov a v oblasti získavania finančných prostriedkov,
  • Regionálnom finančnom fóre pre začínajúcich podnikateľov, ktoré sa bude konať dňa 17. 9. 2014, v rámci ktorého budú podnikateľské zámery prezentované poskytovateľom finančných prostriedkov.


Záväzná prihláška


Vyplnenie Záväznej prihlášky, účasť na úvodnom stretnutí a konzultáciách podnikateľského plánu a  dvojdňovom tréningu je nevyhnutnou podmienkou pre účasť na Regionálnom finančnom fóre pre  začínajúcich podnikateľov.

Podnikateľský plán bude prezentovať jeden zástupca spoločnosti. V prípade, že prezentácia zaujme  poskytovateľov financií, môžu po ukončení RFF prebiehať jednania s poskytovateľmi financií. Všetky náklady sú hradené z projektu DIFASS (Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments), ktorý realizuje Hlavné mesto SR Bratislava. Tento projekt je podporený cez  program INTERREG IVC.

 

Bližšie informácie nájdete tu.


Kontakt:

Dr. Ing. Štefan Vrátny

BIC Bratislava EEN Slovakia coordinator

Zochova 5

811 03 Bratislava

tel: (421-2) 5441 7515 fax: (421-2) 5441 7522

e-mail: vratny@bic.sk

URL: http://www.bic.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.