Prihlásenie

Medzinárodný seminár o duševnom vlastníctve na tému „Od vynálezu k inováciám“ – Stratégia pre úspešné využívanie výsledkov programu Horizont 2020

11.-12.9.2014, Oxford, Spojené kráľovstvo

Európsky portál pre práva duševného vlastníctva v spolupráci s Oxford Brookes University a sieťou Enterprise Europe Network Vás pozýva na medzinárodný vzdelávací seminár ”From invention to innovation” - Strategies for successful exploitation of Horizon 2020 results. Dvojdňový seminár je zameraný na tému vytvárania hodnôt prostredníctvom odborného riadenia a využívania duševného vlastníctva. Praktický a komplexný prístup k odbornému vzdelávaniu umožní účastníkom zorientovať sa v oblasti centrálnych stratégií a koncepcií na premenu duševného majetku do hodnotných inovácií.

Pre koho je seminár určený?

  • zástupcovia akademickej obce
  • výskumné organizácie
  • malé a stredné podniky podieľajúce sa na spoločných výskumných projektoch v rámci 7. rámcového programu a programu Horizont 2020

Program

  • 11. september 2014 (09:30 - 19:00 GMT+1) - Prvý deň sa zameriava najmä na duševné vlastníctvo a riadenie inovačných aspektov, ktoré je potrebné riešiť vo fáze návrhu projektov v rámci programu Horizont 2020, ako je napríklad definovanie dôveryhodnej stratégie a „cesta na trh“ pre potenciálne výsledky výskumu.
  • 12. september 2014 (09:30 – 15:30 GMT+1) - Druhý deň sa zaoberá praktickými otázkami využívania duševného vlastníctva v priebehu a po skončení projektov (7. rámcový program/Horizont 2020), čo zahŕňa osvedčené postupy v oblasti získavania a vyhodnocovania duševného vlastníctva ako aj rozvoj a budovanie podnikateľského prostredia pre úspešnú komercializáciu výsledkov výskumu.

Účasť na seminári je zdarma a účastníci sa môžu registrovať na dvojdňový seminár alebo si môžu vybrať iba jeden podľa programu. Možnosti dopravy nájdete TU

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.