Prihlásenie

Seminár "Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike"

24.9.2014, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) Vás pozýva na seminár "Zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike", ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 29. septembra 2014.
 
Cieľ seminára: objasniť možnosti zamestnávania občanov EÚ/EHP a občanov tretích krajín s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a legislatívne zmeny v tejto oblasti platné od 1. 1. 2014.

Cieľová skupina: zahŕňa priamych zamestnávateľov, agentúry dočasného zamestnávania, sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, spoločnosti, ktoré poskytujú služby týkajúce sa zamestnávania cudzincov, atď. Seminár je vhodný pre riadiacich pracovníkov spoločností, riadiacich pracovníkov oddelení ľudských zdrojov, zamestnancov spoločností, ktoré poskytujú služby týkajúce sa zamestnávania cudzincov, kohokoľvek, koho zaujíma problematika zamestnávania cudzincov.


Program:
·    Zamestnávanie občanov EÚ/EHP
·    Modrá karta EÚ
·    Prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o  možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
·    Povolenie na zamestnanie a  prechodný pobyt na účel zamestnania
·    Povolenie na zamestnanie a  prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
·    Povolenie na zamestnanie a  prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
·    Výnimky z povolení na zamestnanie
·    Prechodné ustanovenia
·    Povinnosti zamestnávateľov

Pozvánku, detailný program a návratku nájdete TU

Ďalšie informácie Vám poskytne:
p. Viera Piknová, organizačný garant
Trenčianska regionálna komora SOPK
tel: 032/6523834
E-mail: piknova@sopk.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.