Prihlásenie

Kooperačné podujatie Technologies for Foundry METAL zamerané na zlievarenstvo

17.9.2014, Kielce, Poľsko

Priemyselná a obchodná komora Staropolska v meste Kielce v spolupráci s Enterprise Europe Network Vás pozývajú na kooperačné podujatie Technologies for Foundry Metal zamerané na zlievarenstvo. Podujatie sa koná v rámci 20. ročníka medzinárodného veľtrhu hliníka, technológií, materiálov a neželezných kovov. Veľtrh v meste Kielce patrí medzi najväčšie udalosti venované zlievarenstvu v Poľsku a je jednou z najväčších akcií tohto druhu v Európe. Veľtrh sa koná od 16.-18 septembra a predstavuje kľúčové stretnutie podnikateľského sektora v zlievarenskom sektore.

Sektorové zameranie

  • konštrukcia a výroba zlievarenských zariadení, lisovanie a výroba strojov, lisovacie materiály, piesok, bentonit, spojivá, zariadenia pre liatie pieskových výrobkov, pomocné materiály pre zlievarenstvo, zlievarenská keramika, šrot-kovy a odpad z kovov, odlievacie stroje, zabezpečenie kvality zlievarenských procesov a odliatkov, žiaruvzdorné materiály, atď.

Priame stretnutia na kooperačnom podujatí sú ideálnou príležitosťou na nadviazanie kontaktov a prípravu budúceho podnikania a umožňujú účastníkom nadviazať kontakty s potenciálnymi obchodnými partnermi. Individuálne bilaterálne rokovania budú preusporiadané a v spolupráci s EEN a Priemyselnej a obchodnej komory Staropolska v Kielce.

Účasť na podujatí je zdarma. Možnosť on-line registrácie je do 1. septembra 2014! Ďalšie informácie Vám poskytne: Júlia Mičúneková (manažérka medzinárodných aktivít), Slovak Business Agency, micunekova@sbagency.sk, tel.: +421 2 502 44 513. 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.