Prihlásenie

Kooperačné podujatie z oblasti technológií “CEEC Matchmaking Event 2014”

30.-31.10.2014, Offenbach am Main, SRN

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať kooperačné podujatie “CEEC Matchmaking Event 2014” a bilaterálne rokovania s partnermi z Nemecka, Českej republiky, Maďarska Poľska a Slovenska. Účasť je bezplatná.

Podujatie organizuje Hessen Trade & Invest GmbH spolu s SOPK a ďalšími partnermi v dňoch 30. – 31. októbra 2014 v meste Offenbach am Main, Nemecko.

CEEC (Central-Eastern European Countries) - krajiny SV Európy a Nemecko už vytvorili veľa dobre fungujúcich partnerstiev. Na rozšírenie tejto formy spolupráce a zavedenie nových spôsobov spolupráce, sa štát Hessensko, Obchodná a priemyselná komora Offenbach a ďalší partneri siete EEN rozhodli usporiadať kooperačné podujatie pre horeuvedené krajiny a Hessensko ako jeden z ekonomicky najsilnejších štátov v Nemecku.
 
Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- informačné a komunikačné technológie (ICT)
- environmentálne technológie
- automobilový priemysel / strojové inžinierstvo

Všetky dôležité informácie o podujatí nájdete na stránke: http://www.b2match.eu/cee2014

Prečo sa zúčastniť?
·       vopred na mieru pripravené rokovania
·       možnosť bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi s krajín CEE a Nemecka
·       možnosť nájsť nových obchodných a technologických partnerov

Program: - aktuálny program nájdete TU
30. 10.     10.15 h.    Registrácia
                10.30 h.    Ranný program (Úvodný a kľúčový prejav, Panelové diskusie)
                12.30 h.    Obed
                13.30 h.    Ďalší program (Významné sektory v krajinách CEE a SRN)
                15.00 h.    Bilaterálne rokovania v rámci kooperačného podujatia
31. 10.     08.30 h.    Firemné návštevy vybraných hessenských firiem
                15.00 h.     Autobusový transfer na letisko Frankfurt

 
Registrácia:
·       Poplatok - bezplatne
·       Ako sa zúčastniť:
         o   Zaregistrovať sa online na stránke (http://www.b2match.eu/cee2014/registration) a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
     o   Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka.
     o   Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
     o   Zaregistrovaní účastníci si z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších profilov.
     o   Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník, na základe Vášho profilu.
     o   Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní

 

Uzávierka
o Registrácie firiem: do 9. októbra 2014
o  Výber bilaterálnych rokovaní: do 24. októbra 2014
 
Všeobecné informácie:
· Hlavný koordinátor: Hessen Trade & Invest GmbH, Konradinerallee 9, DE-65189 Wiesbaden, e-mail: een@htai.de
· Kontaktná osoba: p. Olaf Jüptner, T: 0049-611-950178469, e-mail: olaf.jueptner@htai.de
· Rokovacie miesto: IHK Offenbach am Main, Frankfurter Strasse 90, Offenbach am Main

 
Tešíme sa na Vašu účasť.

Daniela Širáňová
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, SK-816 03 Bratislava
phone: +421 2 54433272
e-mail: daniela.siranova@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.