Prihlásenie

Makroekonomické aspekty dlhovej krízy - konferencia za účasti predsedu vlády SR

18.9.2014, Právnická fakulta UK, Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Makroekonomické aspekty dlhovej krízy, ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra 2014 (štvrtok so začiatkom o 9:00 hod.) v budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave. Konferencia „Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým výzvam“ je určená pre širokú odbornú verejnosť.

Organizátorom konferencie je Ekonomický ústav SAV a Právnická fakulta UK v Bratislave. Zámer konferencie vyplýva z nevyhnutnej interakcie ekonómie a práva pri riešení aktuálnych problémov a otázok v súvislosti s dlhovou krízou a pripravenosťou čeliť novým výzvam z pohľadu slovenskej i globálnej ekonomiky. Účasť na konferencii je bezplatná a účasť prisľúbil aj predseda Vlády SR Róbert Fico.

Viac informácií: http://ekonom.sav.sk/sk/podujatia/makroekonomicke-aspekty-dlhovej-krizy

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.