Prihlásenie

Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. - vedecká konferencia

22.-24.10.2014, Košice, Slovenská republika

Pozývame Vás na druhý ročník vedeckej konferencie Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku, ktorú organizujú Ekonomický ústav SAV a Technická univerzita v Košiciach. Toto trojdňové podujatie sa uskutoční v Košiciach v dňoch 22. - 24. októbra 2014. 

Viac informácií: http://ekonom.sav.sk/sk/podujatia/nerovnost-a-chudoba-v-europskej-unii-a-na-slovensku-ii

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.