Prihlásenie

ICT Proposers´ Day možnosti spolupráce v programe Horizont 2020

9.-10.10.2014, Florencia, Taliansko

Slovak Business Agency dáva do pozornosti nasledujúce podujatie ICT Proposers´ day, ktoré sa uskutoční 9-10.októbra 2014 vo Florencii v Taliansku. Podujatie je zamerané na získanie partnerstiev v programe Horizont 2020. Súčasťou tohto podujatia sú aj stretnutia face2face, kde môžete priamo osloviť partnerov a nadviazať spoluprácu v projektoch.  Na podujatí sa budú hľadať partneri v týchto oblastiach a výzvach na rok 2015:

 

Vedúce postavenie priemyslu (LEIT) 

- moderná výpočtová technika (advanced computing)

- internet budúcnosti (future internet)

- technológie obsahu a riadenie informácií (content technologies and information management)

- robotika (robotics)

- micro a nano elektronické technológie, fotnika (Micro- and nano-electronic technologies, Photonics)

- horizontálne inovačné akcie z oblasti IKT (Horizontal ICT Innovation actions)

- akcie zamerané na medzinárodnú spoluprácu ( International Cooperation actions)

- fabriky budúcnosti (factories of the future)

 

Excelentná veda 

- budúce  a rastové technológie (FET ) 

- elektronická infraštruktúra (e-infrastructure)

 

Spoločenské výzvy

- zdravie, demografické zmeny a blahobyt (health, demographic change and wellbeing)

- bezpečná, čistá a efektívna energia (secure, clean and efficient energy)

- inteligentná, zelené a integrovaná doprava (smart, green and integrated transport)

- opatrenia v oblasti klímy, prostredia, efektívnosti zdrojov a surových materiálov (climate action, environment, resource efficiency and raw materials)

- inkluzívne, inovatívne a reflektívne spoločnosti (inclusive, innovative and reflective societies)

- bezpečné spoločnosti (secure societies)

 

Ostatné oblasti 

- podpora pre prístup k financiám

- inovácia ako jadro Vášho nápadu

- tvorba projektových zámerov v H2020

- IPR Helpdesk 

 

Odporúčame Vám, aby ste si stránku tohto podujatia dôsledne prezreli. Ako prvé sa zaregistrujte na konferenciu a následne zvoľte registráciu na kooperačné podujatie, kde budú jednotlivé face2face stretnutia prebiehať.


Pre viac informácií kontaktujte prosím: curilla@sbagency.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.