Prihlásenie

Webinár: Recyklácia a odpadové hospodárstvo

21.10.2014, Online

Dátum: 21.10.2014

Čas: 10:30 – 11.30 h (bruselského času)

Registrácia: do 20.10.2014 http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register 

Webinár je zameraný na EÚ spoločnosti, ktoré hľadajú šancu na japonskom trhu recyklácie a odpadového hospodárstva. 

Program

  • Úvod
  • Prezentácia odborníka
  • Kolo otázok a odpovedí
  • Záver

Čo sa naučíte počas tohto webinára? 

  • vládne politiky pre odvetvie recyklácie a odpadového hospodárstva
  • výhľady trhu pre tuhý komunálny odpad, priemyselný odpad a nebezpečný odpad 
  • príslušné právne predpisy
  • distribúcia a rôzne druhy obchodnej spolupráce
  • príležitosti a výzvy v oblasti recyklácie a odpadového hospodárstva

Bližšie informácie nájdete na http://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-25-recycling-waste-management

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2149/webinar-recyklacia_a_odpadove_hospodarstvo.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.