Prihlásenie

Seminár - Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie

21.10.2014, Martin, Hotel Turiec****

Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network Slovensko pozýva na seminár na tému „Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie“, ktoré sa bude konať v Martine, v Hoteli Turiec****. 

Čo sa dozviete na seminári?

  • čo zahŕňa pojem duševné vlastníctvo a aké sú možnosti ochrany práv duševného vlastníctva a ich zhodnotenie na vnútornom trhu EÚ
  • rady, tipy a inšpirácie cez príbehy z praxe

Komu je seminár určený?

Seminár je určený predovšetkým malým a stredným podnikateľom a inštitúciám aktívnym v oblasti výskumu a vývoja, ale vítaní sú aj iní podnikatelia, ktorí majú záujem o rozšírenie si svojich vedomostí v oblasti duševného vlastníctva v rámci trhu EÚ.

Program 

Seminár bude prebiehať od 08:45 - 13:15 hod. a začne registráciou, otvorením a predstavením služieb Enterprise Europe Network. Tému duševného vlastníctva budú prednášať skúsené lektorky:

  • Ing. Lucia Bocková – Úrad priemyselného vlastníctva, Banská Bystrica (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky a dizajny – definícia, rozdelenie, predmety priemyselných práv a spôsoby ich ochrany, možnosti ekonomického využitia)
  • Ing. Zuzana Girmanová – Perpetuum Plus s.r.o., Nitra (význam duševného vlastníctva pre MSP, druhy priemyselných práv a spôsob ich ochrany, možnosti národnej a medzinárodnej ochrany, komercializácia a využitie priemyselných práv v praxi)

Seminár sa uskutoční 21. októbra 2014 v Martine. Zabezpečené bude aj malé občerstvenie. Účasť na podujatí je bezplatná! V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line do 17. októbra 2014 TU!!

Kontakt: Júlia Mičúneková, micunekova@sbagency.sk, +421 2 502 44 513, Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.