Prihlásenie

Kooperačné podujatie zamerané na ekologické technológie Eco-Match 2014

16.10.2014, Poznaň, Poľsko

Vedecko-technologický park v Poznani v spolupráci s medzinárodnou iniciatívou EEN Vás pozývajú na individuálne obchodné stretnutia. Kooperačné podujatie Eco-Match 2014 sa uskutoční v priebehu najväčšieho medzinárodného veľtrhu zameraného na ochranu životného prostredia a ekologické technológie, POLEKO 2014. Táto udalosť dáva možnosť prezentovať nové nápady, produkty a technológie a nájsť nových obchodných či technologických partnerov. Eco-Match 2014 predstavuje siedmy ročník B2B stretnutí organizovaných počas veľtrhu POLEKO v Poľsku.

Sektorové zameranie

 • voda a čistiarne odpadových vôd
 • využitie, recyklácia
 • energia, obnoviteľné zdroje energie
 • vzduch, hluk, vibrácie
 • revitalizácia
 • meracie a kontrolné zariadenia
 • ochrana životného prostredia
 • systémy
 • ochrana pred povodňami

Prečo sa zúčastniť?

Kooperačné podujatie je určené najmä pre podnikateľov z mikro, malých a stredných podnikov, ktorí hľadajú obchodných partnerov a majú obmedzené možnosti oslovenia poľských a európskych dodávateľov. Cieľom individuálnych stretnutí je priamy kontakt medzi potenciálnymi partnermi a nadväzovanie nových kontaktov a partnerstiev. On-line registrácia do 30. septembra 2014!

Účasť na podujatí je zdarma a zahŕňa:

 • 1-dňovú vstupenku na veľtrh POLEKO na 1 osobu/1 spoločnosť
 • osobný plán stretnutí
 • kávu a obed
 • asistenčné služby EEN pred, počas a po kooperačnom podujatí

V prípade záujmu, kontaktujte: Júlia Mičúneková, Slovak Business Agency, micunekova@sbagency.sk, + 421 2 502 44 513

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.