Prihlásenie

Kooperačné podujatie Precision Fair 2014

12.-13.11.2014, Veldhoven, Holandsko

Medzinárodné kooperačné podujatie počas výstavy Precision Fair 2014 v Holandsku zamerané na technológie, výskum, hľadanie obchodných partnerov, dodávateľov a sprostredkovateľov.


Precision Fair 2014 s veľtrhom, konferenciou a bilaterálnymi rokovaniami je ideálnym miestom pre rozvoj nových projektov a nových obchodov. Z roka na rok počet účastníkov narastá, tento rok sa na výstave zúčastní viac ako 275 high-tech vystavovateľov z celej Európy a je pripravených viac než 50 inšpiratívnych prednášok!

Podujatie sa uskutoční v regióne Brainport v Holandsku, ktorý je najpriemyselnejším regiónom v Holandsku, poskytuje domov pre nadnárodné spoločnosti, ako je Philips, ASML, FEI, NXP, DAF, VDL a mnoho ďalších high-tech spoločnosti..

Táto akcia sa zameria na široké spektrum firiem, univerzít a výskumných pracovníkov z Európy, ktorí majú záujem o zdieľanie nových projektových myšlienok a hľadanie partnerov pre spoluprácu.

Zaregistrujte sa ešte dnes na tejto webovej stránke: http://www.b2match.eu/precisionfair2014

Hlavné témy:

- Precízne spracovanie
- High-Tech nástroje
- MEMS / Technológia senzora
- Senzorická technológia
- Vizuálna technológia

- Povrchová úprava

- Veľké vedecké projekty  (CERN, ITER, EELT, ESS, ......)
- Optika  
- Kalibrácia
- Riadenie pohybu

- Micro- / nanotechnológie
- Funkčné povlaky, materiály


 
Prečo sa zúčastniť?

- Účasť kombinuje medzinárodný veľtrh, koferenciu a bilaterálne rokovania
- Hlavné prejavy na konferencii sa vzťahujú k veľkým vedeckým projektom (CERN, ITER, EELT, ESS, ..)
- Stretnete kľúčových hráčov medzinárodnýc technologických sietí (EUSPEN, ...)
- Zoznámite sa s holandskou high-tech technologickou sieťou v Brainport regióne (juhovýchod Holandska)
- Stretnete širokú škálu MSP, nadnárodných spoločnosti, dodávateľov, vedcov a sprostredkovateľov
- Počas krátkej doby sa oboznámite s potencionálnymi projektami a obchodnými partnermi
- Príprava a výber 30 minútových obchodných stretnutí vopred

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.