Prihlásenie

Európsky týždeň malého a stredného podnikania - výhodnejšie mikropôžičky a podujatia pre začiatok a rozvoj podnikania

29.9.-31.10.2014, Slovensko

Slovak Business  Agency   pri príležitosti  tohtoročného Európskeho týždňa malého a stredného podnikania tzv. European SME Week - ponúka pre podnikateľov výhodnejšie mikropôžičky. Podnikatelia môžu požiadať o financie, napríklad na financovanie investičných či prevádzkových  aktivít, s 2% úrokovým zvýhodnením a to už od 29.9. do 31.10.2014.

V septembri a októbri, najmä však počas Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (29.9.-5.10.2014), pripravili organizácie na podporu podnikania aj podujatia k motivácii širokej verejnosti k začatiu podnikania. Kompletná ponuka je dostupná TU.


Z ponuky vyberáme:

  • Konferencia Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie 30.9.2014, Bratislava
  • Kooperačné podujatie počas veľtrhu MODDOM 2014, 16.10.2014, Expo Incheba, Bratislava
  • Seminár Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie, 21.10.2014, Martin
  • Seminár Podpora a financovanie inovácií na Slovensku, 28.10.2014, Košice
  • Seminár na podporu rodinných podnikov, 29.10.2014, Bratislava


Európsky týždeň  malého a stredného podnikania je európska iniciatíva, ktorú na Slovensku koordinuje Slovak Business Agency (SBA).


SBA už 20 rokov podporuje malé a stredné podnikanie na Slovensku prostredníctvom rôznorodých aktivít. Okrem poskytovanie zvýhodnených mikropôžičiek, či rizikového kapitálu Agentúra mapuje podnikateľské prostredie a navrhuje odporúčania pre jeho zlepšenie. SBA vydáva publikácie, ktoré sprevádzajú podnikateľa krok po kroku pri začatí podnikania.

Ako partner siete Enterprise Europe Network poskytuje podnikateľom široké portfólio služieb zameraných aj na medzinárodnú obchodnú a technologickú spoluprácu, napr. asistencia pri hľadaní obchodného partnera, poradenstvo pri expanzii podnikania na zahraničné trhy, organizácia podnikateľských misií a tematických kooperačných podujatí.

Agentúra takisto podporuje transfer know-how a skúseností medzi firmami na Slovensku a zahraničím, napr. umožňuje slovenskej začínajúcej firme absolvovať stáž v skúsenej brazílskej firme, alebo naopak manažéri z uzbeckých  malých a stredných firiem môžu absolvovať mesiac v etablovanej slovenskej firme.

SBA je zároveň spolutvorcom Národného podnikateľského centra, ktorého súčasťou budú od roku 2016 aj inovatívne priestory - tzv. FabLab a CreativePoint - s najmodernejším technologickým vybavením (napr. moderné 3-D tlačiarne či scannery, drobné CNC stroje a laserové rezačky). Týmto spôsobom sa najmodernejšie  technológie stanú dostupnejšími nielen pre podnikateľov, ale aj pre širokú verejnosť.

 

Viac informácií www.sbagency.sk.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.