Prihlásenie

Standards: Your innovation bridge - akú úlohu zohrávajú štandardy v oblasti výskumu a inovácii

30.10.2014, Brusel

Cieľom tejto konferencie je prepojiť výskumné, inovačné a štandardizačné komunity pre objavenie a prediskutovanie úlohy štandardizačných opatrení pre oblasť výskumu a inovácií. Viac informácii nájdete tu

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.