Prihlásenie

KLUB SOPK so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR

14.10.2014, Trenčín, SR

Predseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory SOPK si Vás dovoľuje pozvať na KLUB SOPK so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR PETROM BURIANOM, ktorý sa uskutoční 14. októbra 2014 o 10.00 hod. v Galérii M. A. Bazovského na Palackého ulici č. 27, Trenčín.

Témy:
- Zahraničné, hospodárske a politické záujmy Slovenskej republiky (stav, presadzovanie, vízia)
- Podpora exportu slovenských firiem zo strany MZV a EZ a ekonomických diplomatov SR
- Perspektíva spolupráce so špecifickými teritóriami (bývalé krajiny SNŠ, juhovýchodná Ázia, Afrika)

Viac informácií Vám poskytne:
Regionálna komora SOPK Trenčín
Viera Piknová, e-mail: viera.piknova@sopk.sk
Telefonicky na 032 / 65 238 34

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.