Prihlásenie

Workshop "Zmluva o patentovej spolupráci"

30.10.2014, Praha, Česká republika

World Intellectual Property Organization (Svetová organizácia duševného vlastníctva) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky organizuje jednodňový workshop v Prahe 30. októbra 2014 (8:30-16:45) na tému „Zmluvy o patentovej spolupráci“ (Patent Cooperation Treaty), ktorý bude simultánne tlmočený do anglického a českého jazyka. Workshop bude zameraný na prehľad českého patentového systému, prehľad činností WIPO a charakteristiku medzinárodných patentov, zmluvy o patentovom systéme spolupráce, spôsoby podania zmluvy, vyhlásenia, poplatky, ePCT, spracovanie medzinárodnej prihlášky, vstup do národnej fázy a pod. Viac informácií o programe nájdete TU!! Prihlášky na seminár posielajte na email zhanzalova@upv.cz.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.