Prihlásenie

Kooperačné podujatie pre hľadanie partnerstiev v Horizont 2020 v oblasti Nanotechnológie, moderné materiály, pokročilá výroba a spracovanie a biotechnológie

13.11.2014, Brusel

Enterprise Europe Network Vás pozýva na Brokerage Event zameraný na hľadanie partnerstva v projektoch v oblasti Nanotechnológií, moderných materiálov, pokročilej výroby a spracovania a biotechnológií. Organizátorom podujatia je Európska technologická platforma NANOfutures v spolupráci s platformami EUMAT a Manufuture. Na prednesenie nápadov má každá organizácia vyhradený čas 5 minút, v rámci ktorých dostane čas na prezentovanie nápadov celému prítomnému publiku. Na podujatí budú prítomní predstavitelia Európskej Komisie a významné európske spoločnosti ako Acciona, Bosch, Nikon Metrology, Procter and Gamble, Umicore a ďalší.

Podujatie je zdarma a účasť bude potvrdená v súlade s kritériami rovnováhy medzi priemyslom a výskumnými subjektami.

 

Viac informácií nájdete na stránke platformy Nanofutures

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.