Prihlásenie

Webinár: Ako pracovať podľa zákona v Číne: Právne aktuality pre európske MSP

4.11.2014, Online

Dátum: 4.11.2014

Čas: od 17:00 do 18:00

Registrácia: https://www4.gotomeeting.com/register/685742799

Viac informácii nájdete TU

Podnikanie v Číne zahŕňa rad problémov a rizík, ktoré vyžadujú dobrú znalosť ich právnych predpisov. Tento webinár vám prinesie nedávne právne zmeny v Číne, vrátane nasledujúcich tém:

  • Pracovné právo: Bližší výklad usmernenia, ktoré bolo nedávno zverejnené vyšším súdom v Pekingu a Mediačným výborom pre pracovné spory. Tieto pokyny obsahujú podrobné výklady o kompenzačných platbách (napríklad v prípade ukončenia) a právo zamestnancov požiadať Zmluvu trvalej práce.
  • Právo spoločnosti: Novela čínskeho práva spoločností, nadobudla platnosť 1. marca 2014. Jedna z najdôležitejších zmien sa týka kapitálového vkladu a údržby kapitálu, čo môže tiež ovplyvniť v praxi zodpovednosť akcionárov.
  • Právo obchodnej značky: Novela čínskeho zákona o obchodných značkách nadobudla platnosť 1. mája 2014. Hlavné zmeny sa týkajú zavedenia lehôt pre príslušné orgány, ak ide o schvaľovací proces, ďalšie optimalizujú konania o opravnom prostriedku a zmeny týkajúce sa rozsahu náhrady škody.
  • Prevencia korupcie: Čínska vláda prijíma v súčasnosti obrovské kroky v boji proti korupcii. Typickým príkladom je vyšetrovanie proti britskej farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline. Európske spoločnosti by preto mali byť schopné správne odhadnúť právne riziká korupcie v Číne a vyhnúť sa trestnej zodpovednosti vedenia spoločnosti.


Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2164/webinar-ako_pracovat_podla_zakona_v_cine-pravne_aktuality_pre_europske_msp.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.