Prihlásenie

Hospodárske fórum krajín V4 a Chorvátska v Záhrebe.

19.11.2014,

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v spolupráci so Slovak Business Agenccy

 

informujú slovenské firmy, maklérov a individuálnych investorov o II. hospodárskom fóre krajín V4 a Chorvátska, ktoré sa uskutoční dňa 19.novembra 2014 v Záhrebe. Podujatie organizačne zabezpečuje ZÚ SR v Záhrebe a bude sa venovať aktuálnej hospodárskej situácii v ChR a v druhej časti podujatia bude priestor vyčlenený pre rokovania B2B firiem s cieľom rozvoja kooperačných a obchodných vzťahov firiem zúčastnených krajín. Počas fóra sa bude diskutovať o nových možnostiach a výzvach na chorvátskom trhu, príležitostiach pri čerpaní EÚ fondov v oblasti budovania infraštruktúry, zatepľovania budov, ochrane životného prostredia, ale aj v potravinárstve, spracovaní kovov a plastov, energetike a farmaceutickom priemysle.

 

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na: bartakovics_at_sbagency_dot_sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.