Prihlásenie

Slovensko-bieloruské podnikateľské stretnutie

12.11.2014, Trnava, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás pozýva na Slovensko-bieloruské podnikateľské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12. novembra 2014 (streda), 9:30 hod. v Trnavskej regionálnej komore SOPK, Trhová 2, 917 01 Trnava, veľká zasadacia miestnosť na 1.poschodí.

Pozvánku spolu so zoznamom bieloruskej delegácie nájdete na stránke: http://tt.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2014102705

V prípade záujmu prosíme o potvrdenie Vašej účasti obratom, najneskôr do 10. novembra 2014.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.