Prihlásenie

Týždeň zamestnanosti mladých

11.-14.11.2014, Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice

Americká obchodná komora v Slovenskej republike a nezisková organizácia EPIC organizujú v dňoch 10.-14. novembra 2014 podujatie Youth Employment Week. Jeho spoluorganizátorom je aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Cieľom podujatia je predstaviť projekt Záruky pre mladých ľudí (Youth Guarantees) a zároveň ukázať príklady dobrej praxe organizácií, ktoré tento projekt začali pilotne realizovať.

Podujatie Youth Employment Week otvorí dňa 11. novembra 2014 Konferencia v Bratislave, na ktorej sa zúčastnia všetky zainteresované strany, zástupcovia MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, Americká obchodná komora, nezisková organizácia EPIC a zahraniční partneri.

V krajských mestách, v ktorých má IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže krajské kancelárie, tzv. Tematické centrá mládeže (TCM) sa budú konať workshopy. Cieľom týchto pracovných stretnutí so strategickými partnermi je zamerať sa na riešenie otázky stavu mládežníckej politiky a práce s mládežou na úrovni príslušného kraja. Účastníci workshopov sa pokúsia identifikovať ďalšie výzvy súvisiace s lepšou prípravou mládeže pre trh práce v rámci práce s mládežou prostredníctvom projektu Záruky pre mladých ľudí (Youth Guarantees).

Viac informácií o podujatí Youth Employment Week a podrobný program Konferencie sú k dispozícii tu:

Základná informácia o podujatí Youth Employment Week

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.