Prihlásenie

Slovensko-cyperské obchodné fórum - zrušené vzhľadom na zdravotné problémy prezidenta Cyperskej rep.

4.12.2014, Nikózia (Cyprus), hotel Hilton Cyprus, príp. konferenčné centrum

Vážený podnikatelia,

cyprus

v súvislosti s prípravou oficiálnej návštevy prezidenta SR pána A. Kisku na Cypre v termíne 3.-4. decembra 2014 si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 4. decembra 2014 sa uskutoční v Nikózii „Slovensko-cyperské obchodné fórum“, zamerané na rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce a posilnenie bilaterálnych obchodných vzťahov.

Podujatie vytvorí priestor na prezentáciu slovenských spoločností a nadviazanie užšej spolupráce s cyperským partnermi. Zároveň, cyperská strana ponúka slovenským firmám aj možnosť spolupráce na tretích trhoch v rámci tzv. „triangel“ obchodov, prostredníctvom ktorých by cyperské obchodné spoločnosti pomohli prieniku slovenských výrobkov do krajín Blízkeho východu (Egypt, Izrael, Libanon, Jordánsko).

Na základe komunikácie s cyperskou stranou MZVaEZ SR vyšpecifikovalo niekoľko oblastí spoločného záujmu:

  • námorné prepravné lodné prostriedky - lode
  • aktívny cestovný ruch
  • stavebný sektor
  • obnoviteľné zdroje energie
  • oblasť bankovníctva a financií

V prípade, že má Vaša spoločnosť záujem o účasť na spomínanom fóre, prípadne máte záujem o ďalšie informácie, prosíme o zasalanie predbežného záujmu alebo žiadosti o informácie na email een@sbagency.sk. 
Potvrdenie záujmu predložte v štruktúre:


Názov firmy, adresa
Kontaktné údaje Podľa možností uviesť aj meno zástupcu (účastníka)
Výrobý obchodný profil firmy Len základné údaje, nie podrobná špecifikácia
Forma spolupráce o ktorú 
má firma záujem
napr. obchodná spolupráca, záujem o investičný vstup, 
joint venture, výrobná kooperácia, spolupráca na tretích trhoch - uviesť krajinu
Doterajšia spolupráca s Cyprom ak existuje uviesť oblasť alebo firmu (nie je povinné - v prípade záujmu, aby táto firma bola pozvaná na podnikateľské fórum)

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.