Prihlásenie

Medzinárodný seminár duševného vlastníctva: "From invention to innovation" - Stratégie pre úspešné využívanie výsledkov programu Horizont 2020

16.12.2014, Novotel Budapest Danube, Budapešť, Maďarsko

Organizátori: EU IPR Helpdesk, Hungarian National Trading House a Maďarská agentúra pre duševné vlastníctvo HIPAVILON

Cieľom jednodňového seminára zameraného na tému duševného vlastníctva je vytvorenie hodnoty prostredníctvom profesionálneho manažmentu a využívania duševného vlastníctva. Účastníci sa oboznámia s centrálnymi koncepciami a stratégiami premeny intelektuálnych aktív na inovácie, a to prostredníctvom praktických rozsiahlych workshopov.

Pre koho je podujatie určené?

Podujatie je určené pre predstaviteľov akademickej pôdy, výskumné organizácie a priemysel, obzvlášť však pre malých a stredných podnikateľov so záujmom o zapojenie sa do projektov v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Seminár sa bude zaoberať najmä manažmentom duševného vlastníctva a inovácií v spojení s prvou fázou Horizontu 2020, ako je napríklad definovanie dôveryhodnej stratégie a „cesta na trh“ pre potenciálne výsledky výskumu. Účastníci sa oboznámia s praktickými otázkami využívania duševného vlastníctva v priebehu a po skončení projektu (FP7/Horizont 2020), čo zahŕňa aj osvedčené postupy pri získavaní a vyhodnocovaní duševného vlastníctva ako aj rozvoj podnikateľského prostredia pre úspešnú komercializáciu výsledkov výskumu.

Program

 • 09:00    Registrácia
 • 09:30    Otvorenie seminára  (Ágnes Puskás / Hungarian National Trading House)
 • 09:45    Úvod do regulačného rámca v rámci duševného vlastníctva programu Horizont 2020 (Jörg Scherer / EU IPR Helpdesk)
 • 10:30    I&I v H2020 – príprava návrhov a riadiace projekty (Eugene Sweeney / Iambic Innovation Ltd)
 • 12:00    Obed
 • 12:45   I&I v H2020 – využívanie patentových informácií (Eugene Sweeney / Iambic Innovation Ltd)
 • 13:30    I&I v H2020 – stratégie, obchodné modely a prípadové štúdie (Eugene Sweeney / Iambic Innovation Ltd)
 • 14:15    Prestávka
 • 14:30    Služby siete Enterprise Europe Network v H2020 (Sára Holly / HNTH Enterprise Europe Network)
 • 14:45    Patentové vyhľadávanie pre projekty H2020 – workshop
 • 16:45    Otvorená diskusia s účastníkmi

Účastnícky poplatok: zdarma

On-line registrácia: registrácia na IPR Helpdesk do 11. decembra 2014!!

Organizátori žiadajú všetkých účastníkov o prinesenie si vlastných laptopov alebo tabletov. Internetové pripojenie bude zabezpečené prostredníctvom WIFI. Viac informácií na: https://www.iprhelpdesk.eu/node/2802. Kontakt: training@iprhelpdesk.eu

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.