Prihlásenie

Školenie (tréning): Projektový manažment pre neziskový sektor

27.3.2015, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) Vás pozýva na školenie (tréning): Projektový manažment pre neziskový sektor, ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 27. marca 2015.

Tréning je vedený formou vzájomnej interakcie lektora s poslucháčmi a účastníkmi tréningu navzájom, na ktoré nadväzuje riešenie prípadovej štúdie (spracovanie návrhu konkrétneho projektu). Teoretická časť prebieha súbežne s praktickou, pričom dôraz je kladený na tímovú prácu.
 
Cieľ: oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním viacerých metód projektového manažmentu. Cieľom tréningu je aj oboznámiť účastníkov o fundraisingu a crowdfundingu a ich význame pre neziskový sektor ako aj tipmi ako robiť fundraising v praxi. V neposlednom rade si účastníci tréningu môžu vymeniť praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

Cieľová skupina: predovšetkým pre manažérov a koordinátorov organizácií z neziskovej sféry, pre ktorých sú projekty súčasťou ich každodennej práce a nevyhnutnou súčasťou je i fundraising pre neziskovú organizáciu. Otvorené tréningy sa otvárajú podľa záujmu účastníkov. Ich výhodou je možnosť výmeny skúseností medzi jednotlivými účastníkmi. Tiež pre pracovníkov štátnej a verejnej správy a kohokoľvek, koho zaujíma riadenie projektov a fundraising

Program:
1) Úvod do projektového manažmentu
2) Ako formulovať ciele projektu
3) Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít
4) Časový harmonogram projektu (Ganttov diagram, metóda PERT, metóda kritickej cesty - CPM), plánovanie a využitie zdrojov projektu. Tvorba časových rezerv
5) Tvorba podrobného rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
6) Riadenie projektových úloh
7) Čo je fundraising a crowdfunding

Pozvánku, detailný program a návratku nájdete TU

Ďalšie informácie Vám poskytne:
p. Viera Piknová, organizačný garant
Trenčianska regionálna komora SOPK
tel: 032/6523834
E-mail: viera.piknova@sopk.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.