Prihlásenie

Seminár: KOMPLEXNÁ HOSPODÁRSKA A OBCHODNÁ DOHODA MEDZI EÚ A KANADOU (CETA) DOPADY A PRÍNOSY PRE SLOVENSKÉ FIRMY

24.2.2015, hotel Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava

Pripravte sa na to čo slovenským firmám prinesie zmluva CETA o voľnom obchode medzi EU a Kanadou!

 

Kancelária Veľvyslanectva Kanady Vás v spolupráci s SOPK pozýva na seminár zameraný na informovanie predstaviteľov podnikateľskej sféry o  Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou ( Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), ktorá upravuje podmienky voľného obchodu.
Summit EÚ-Kanada, 26. septembra v Ottawe, označil koniec rokovaní o obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Dohoda medzi oboma ekonomikami odstraňuje viac ako 99% z colných taríf a vytvára nové možnosti prístupu na trhy oboch krajín v oblasti služieb a investícií.
Seminár je určený pre všetkých zabezpečujúcich: vývoz, dovoz a reexport do/z  Kanady, alebo výrobnú spoluprácu a investovanie. Na seminári získate komplexné informácie o podmienkach obchodovania a investovania v Kanade spolu s odpoveďami na aktuálne otázky.

Účasť na podujatí je pre prihlásených záujemcov bezplatná. Dátum uzávierky prihlášok je 18.02.2015 do 16:00 hod.

Záväzná prihláška na seminár

Pozvánka na seminár CETA

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.