Prihlásenie

Informačný seminár “Legislatíva a európske projekty duálneho vzdelávania pre MSP“

24.2.2015, Prešov, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás pozýva na informačný seminár “Legislatíva a európske projekty duálneho vzdelávania pre MSP“, ktorý sa bude konať dňa 24. 02. 2015 v Prešove.

 

Účastníci získajú informácie o fungujúcich modeloch duálneho systému v odbor­nom vzdelávaní a príprave v európskych kraji­nách (švajčiarsky, rakúsky a maďarský model) a oboznámia sa s úspešnými aktuálne realizo­vanými projektmi duálne­ho vzdelávania na Slovensku. Zároveň budú diskutované aj reformné zámery pripravované novou legislatívou. Ambíciou konferen­cie je podporiť vznik komunikačnej platformy pre šírenie informácií na podporu duálneho vzdelávania na Slovensku.

 

 

Program

  • 09:00 - 09:30 PREZENTÁCIA
  • 09:30 - 10:00 OTVORENIE

               - Miloslav Karaffa, predseda Prešovskej regionálnej komory SOPK

               - Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

               - J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku

  • 10:00 - 10:15 Prezentácia siete Enterprise Europe Network a služieb pre roky 2015-2020
  • 10:15 - 11:45 PANEL 1: Švajčiarsky, rakúsky a maďarský model duálneho systému OVP

               - J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku,

                  Švajčiarsky model duálneho systému OVP

               - Barbara Wilfinger, WKO – Odd. politiky vzdelávania, Rakúsky model duálneho

                  systému OVP

               - Katalin Varga, generálny sekretár OPK Szabolcs-Szatmár-Bereg, Maďarský model

                 duálneho systému OVP

               - Panelová diskusia: moderuje Juraj Vantuch, národný reprezentant ReferNet

  • 12:00 - 13:30 PANEL 2: Projekty odborného vzdelávania na Slovensku

                - Juraj Vantuch, národný reprezentant ReferNet, Duálny systém OVP: aktuálne výzvy

                   a podnety zo zahraničia

                - Martina Krišková, projektový manažér Obchodného oddelenia Rakúskeho

                  veľvyslanectva, Projekt Young Stars, rakúsko-slovenský pilotný projekt na

                  implementovanie duálneho vzdelávania

                - Viera Žatkovičová, ŠIOV, Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, švajčiarsko-

                   slovenský projekt zameraný na rozvoj spolupráce stredných odborných škôl a

                   zamestnávateľov

                - Panelová diskusia: moderuje Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového

                  priemyslu SR a predseda výboru pre vzdelávanie SOPK

  • 13:30 - 14:00 PRESTÁVKA
  • 14:00 - 15:00 PANEL 3: Pripravované zmeny v OVP na Slovensku

                - Ladislav Kováč, ŠIOV, Procesy vstupu zamestnávateľa a školy do systému

                  duálneho vzdelávania

  • 15:00 - 16:00 DISKUSIA a ZÁVER

 

Vašu účasť, prosím, potvrďte do 18. februára 2015 e-mailom na frantisek.kupciha@sopk.sk alebo telefonicky na: +421-905-514882, +421-905-963380, +421-51-7599951

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.