Prihlásenie

Konferencia - Spolupráca podnikov, vysokých škôl a študentov

26.3.2015, Brno, ČR

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás pozýva na konferenciu Spolupráca podnikov, vysokých škôl a študentov, ktorá sa uskutoční dňa 26. marca 2015 v Brne, ČR.

Konferencia zameraná na spoluprácu podnikov, vysokých škôl a študentov v česko-slovenskom prihraniční.

Cieľom konferencie je predstaviť rôzne možnosti spolupráce vrátane využitia informačno komunikačných nástrojov.

Cieľová skupina: podniky, vysoké školy, začínajúci podnikatelia

Miesto: vedecký park VIDA, Křížovského 554/12, Brno
Dátum: 26.3.2015 o 14:30 hod.
Vstup: na pozvanie (bezplatný)

Na konferenciu nadväzuje o 17:30 hod. spoločenské podujatie "Podnikateľské stretnutie". Účastník konferencie má vstup na toto stretnutie bezplatný.

Informácie a prihlášky: sopkrktn@sopk.sk; tel: 032-6523834

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.