Prihlásenie

Slovensko-talianske obchodné fórum

16.-17.6.2015, Rím, Taliansko

V dňoch 16. – 17. júna 2015 sa v Ríme uskutoční Slovensko-talianske obchodné fórum zamerané na rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce a posilnenie bilaterálnych obchodných vzťahov. Obchodné fórum sa uskutoční pri príležitosti prezentácie slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO Miláno 2015. Organizátormi podujatia sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Zastupiteľský úrad SR v Ríme v spolupráci s SBA.

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na prezentáciu slovenských spoločností a nadviazanie užšej spolupráce s talianskymi partnermi, a to v oblastiach energetiky a obnoviteľných zdrojov energie, elektromobility, farmaceutického priemyslu, komponentov pre automobilový priemysel, elektrotechnického priemyslu, informačných technológií, vodného manažmentu – čistiarne odpadových vôd, dopravy a protipovodňových zábran. Zúčastnené podnikateľské subjekty majú možnosť spojiť obchodné fórum aj s účasťou na svetovej výstave EXPO Miláno 2015, pričom môžu získať vstupenky na svetovú výstavu so zľavou 70 %.

Program Slovensko-talianskeho obchodného fóra:

  • vystúpenie predstaviteľov zúčastnených obchodných komôr a priemyselných zväzov,
  • prezentácia slovenskej a talianskej strany,
  • priame individuálne rokovania s vybranými talianskymi partnermi (B2B),
  • návšteva vybraných talianskych firiem.

Náklady spojené s účasťou si hradí každý účastník sám.

V prípade záujmu kontaktujte: Júlia Mičúneková, Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, micunekova@sbagency.sk, +421 2 502 44 526.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.