Prihlásenie

Seminár "Spoločenská zodpovednosť a uplatnenie novodobých vojnových veteránov na trhu práce"

23.4.2015, Trnava

Vážená pani/Vážený pán

Menom organizacií Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky a Československý  legionár si Vás dovoľujem pozvať na zaujímavé stretnutie v rámci workshopu:

Spoločenská zodpovednosť a uplatnenie novodobých vojnových veteránov na trhu práce

Zamestnávanie vojnových veteránov je novodobý spoločenský problém, ktorý si zaslúži pozornosť a spoluprácu zo strany štátu, zamestnávateľov i neštátnych organizacií.

Cieľom workshopu je stretnutie so zamestnávateľmi a prediskutovanie problematiky integrácie novodobých vojnových veteránov na civilnom trhu práce, s ohľadom na špecifický a mnohokrát veľmi zaujímavý pracovný potenciál vyslúžilých vojakov; nadviazať spoluprácu; poskytnúť informácie o aktuálnych opatreniach a možnostiach získania podpory pre firmy pri tvorbe nových pracovných miest; informovať o zaujímavých možnostiach nových dotačných programov na podporu podnikania v nasledujúcom programovacom období 2014 – 2020.

 

Termín: 23. apríla 2015, 10.00 – 16.00 hodín

Miesto konania: Trhová 2, Trnava 917 01, učebňa na 3 poschodí, číslo 324

 

Program seminára:

  9:00 – 10:00 Prezencia účastníkov, káva, drobné občerstvenie

  • 10:00 – 10:20 Úvodné slovo, predstavenie organizácií

  • 10:20 – 11:00 Špecifiká vojnových veteránov a možnosti ich využitia v civilnom zamestnaní

  • 11:00 – 11:30 Podpora pri uplatnení na trhu práce pre zamestnávateľov, nezamestnaných a veteránov

  • 11:30 – 12:00  Aktivity na podporu veteránov na civilnom trhu práce

  • 12:00 – 13:00  Prestávka - občerstvenie

  • 13:00 – 16:00  Diskusia, konzultácia, skúseností z praxe a možností spolupráce

 

Prednášajúci:

Ing. Pavel Marko, prezident – Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky

Mgr. Jozef Behul, podpredseda klubu ÚVV SR v Trnave

Ing. Karel Černoch, predseda – Československý legionár

Mgr. Eva Blažková, konzultantka – MITA THOR INTERNATIONAL

Ing. Viktória Fogelová, riaditeľka odboru – Odbor služieb zamestnanosti, Úrad práce Trnava

 

Doručovacia adresa: Trnavská regionálna komora SOPK, Trhová 2, 917 01 Trnava
Účasť na workshope je bezplatná. Bližšie informácie poskytne:

Mg. Peter Kovář (Trnavská RK SOPK), tel: +421 33 5512744, peter.kovar@sopk.sk

 

Uvítali by sme Vašu účasť na tejto aktivite. V prípade pozitívnej odozvy Vás žiadame o potvrdenie Vašej účasti mailom/telefonicky na vyššie uvedené spojenie najneskôr do 20.4.2015.

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.