Prihlásenie

International research and practice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS NANO-2015

26.-29.8.2015, Ľvov, Ukrajina

V dňoch 26.-29. augusta 2015 sa bude konať po štvrtýkrát konferencia medzinárodného výskumu zameraná na nanotechnológie a nanomateriály, NANO-2015, v jednom z hlavných  kultúrnych centier Ukrajiny – Ľvov.

Tematické priority konferencie

  • Nanoobjekty mikroskopie
  • Nanokompozity a nanomateriály
  • Nanoštruktúrované povrchy
  • Nanooptika a nanofotonika
  • Povrchovo zosilnená spektroskopia
  • Nanochémia a nanobiotechnológie
  • Fyzikálno-chemické nanomateriály
  • Možnosti účasti v programe EÚ Horizont 2020

Pracovný jazyk: angličtina

Poplatky: zdarma

Dôležité termíny

Uzávierka prihlášok: 15. 4. 2015

Uzávierka predkladania abstraktov: 31.5. 2015

Prihlášky posielajte na conference.nano@gmail.com

Viac informácií tu: http://www.iop.kiev.ua/~nano2015/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.