Prihlásenie

Podnikateľská misia do Japonska

12.-16.10.2015,

EU-Japan Centre dáva do pozornosti možnosť MSP prihlásiť sa na podnikateľskú misiu do Japonska spojenú so školeniami a workshopmi so zameraním na sektor biotechnológií, ktoré sa bude konať ako sprievodné podujatie Expo Bio Japan 2015 v Jokohame v dňoch 12.-16. 10. 2015. Cieľom podujatia je umožniť účastníkom dozvedieť sa viac o cieľovom trhu a získať kľúčové kontakty obchodných a technologických partnerov alebo partnerov na spoluprácu v oblasti výskumu. 

Viac informácií TU!!

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.