Prihlásenie

EXPO MILANO 2015

1.5.-31.10.2015, Miláno, Taliansko

EXPO MILÁNO 2015 je udržateľné, technologické, tematické podujatie, ktoré bude prebiehať od 1.mája do 31.októbra 2015 v Miláne. Počas 184 dní bude obrovská výstavná plocha pokrývajúca milión metrov štvorcových hostiť viac ako 20 miliónov návštevníkov. Návštevníci budú mať možnosť vidieť odbery vzoriek potravín z celého sveta, získajú prehľad o rôznych tradíciách či kultúrach sveta a dozvedia sa množstvo informácií na komplexnú tému výživy obyvateľstva. Hlavnými témami sú Potraviny pre všetkých” a “Energia pre život”. Cieľom je otvorenie dialógu medzi medzinárodnými aktérmi, výmena názorov na tieto hlavné výzvy, ktoré sa stávajú z roka na rok čoraz dôležitejšími. Cieľom nie je poskytnúť len jednosmerné riešenia, ale klásť otázky a ponúknuť návštevníkom nástroje na hľadanie vlastných odpovedí.

EXPO MILÁNO 2015 prinesie odpovede na otázky:

Je možné zaistiť vodu a jedlo pre celú svetovú populáciu? Je možné zvýšiť potravinovú bezpečnosť? Je možné nájsť nové riešenia, ktoré berú do úvahy biodiverzitu planéty?

Dialóg medzi návštevníkmi a účastníkmi bude prebiehať na dennej báze prostredníctvom rôznych podujatí, prehliadok, konferencií a stretnutí, ktoré sa budú zaoberať témami EXPO MILÁNO 2015. Konečný výsledok tejto diskusie bude zapojenie sa účastníkov a návštevníkov do otázok o tom, ako správanie súčasnej generácie ovplyvní budúce generácie.

Sektorové zameranie

EXPO MILÁNO 2015 sa snaží zapojiť účastníkov a návštevníkov aktívnych v hľadaní inovatívnych riešení prostredníctvom diskusií a výmeny názorov a myšlienok. Ústredné témy zahŕňajú 5 hlavných tematických trás, ktoré spájajú priestory v areáli výstaviska. Každá z týchto trás ponúka rôzne výklady EXPO MILÁNO 2015 a môže byť prispôsobená podľa záujmu návštevníkov.

5 tematických okruhov:

  • Príbeh človeka, príbehy potravín – atribúty jednotlivých populácií, poľnohospodárstvo, poľnohospodárska technika, potraviny a ako sa postupom času vyvíjali
  • Hodovanie vs. Hladovanie - dobový paradox - je možné vyriešiť tento paradox prostredníctvom vedy, vzdelania, prevencie, medzinárodnej spolupráce a spoločenského a politického inžinierstva?
  • Budúcnosť potravín - pozornosť sa kladie najmä na poľnohospodársku techniku a kvalitu jedla
  • Udržateľnosť potravín = spravodlivý svet - hľadanie lepšej rovnováhy medzi výrobou potravín a prírodnými zdrojmi
  • Chuť je znalosť - testovanie potravín, ochutnávky, konzervácia potravín, spôsoby varenia, ktoré pomáhajú udržať alebo zmeniť chute

Enterprise Europe Network organizuje 4 kooperačné podujatia v rámci Expa Miláno, ktoré ponúkajú možnosť nájsť nových obchodných alebo technologických partnerov:

  1. EuroMed Countries and Turkey (6th-7th May 2015 - Agro-Food Manufacturing)
  2. Celac (South America ) and Carribean States (12th June 2015 - Creativity and Innovation in the Agro-Food Sector)
  3. South East Asian Nations (29th September-2nd October 2015 - Meet in Italy for Life Sciences)
  4. USA and Canada (5th-6th October 2015 - Eco-Efficient Management of Resources in Agro-Food Sector)

Okrem vyššie spomenutých kooperačných podujatí si môžu účastníci vytvoriť profil a dohodnúť si bilaterálne stretnutia počas návštevy EXPA od 1.mája do 31.októbra 2015. Viac informácií o tejto možnosti nájdete na webovej stránke TU.

V prípade Vášho záujmu o účasť na jednom z koooperačných podujatí, neváhajte a kontaktujte Slovak Business Agency: Oľga Némethová, nemethova@sbagency.sk, Júlia Mičúneková micunekova@sbagency.sk, +421 2 502 44 513

http://www.exposlovakia2015.sk/#slovenska_expozicia 

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.