Prihlásenie

Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum

8.6.2015, Bratislava, CVTI SR

Vážení priatelia,

 

dovoľujeme si pozvať Vás alebo iných zástupcov Vašej inštitúcie na Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum dňa 8.júna v konferenčnej miestnosti v budove CVTI (Lamačská cesta 8) v Bratislave od 11-14 hod.    

 

Dňa 8.júna bude v Bratislave malá skupina – 4 kanadskí predstavitelia zoskupení v oblasti výskumu a podnikových inovácií. Bude to v rámci ich cesty na konferencie Smart Cities vo Viedni a Budapešti.

 

V Bratislave sme pre nich pripravili na 8. júna fórum zamerané najmä na výmenu poznatkov a tiež ako kontaktné podujatie s lokálnymi firmami a výskumnými pracoviskami. Cieľom je aj to aby firmy a výskumné pracoviská zo Slovenska a Kanady ďalej komunikovali a spolupracovali.

 

Oblasť inovácií v malom a strednom podnikaní a tiež Smart Cities zahrňa popri urbanizme, architektúre, životnom prostredí a zelenom stavebníctve aj manažment energií, informačné a komunikačné technológie, vyspelé technické systémy, tiež sociálne vedy a bezpečnosť. To sú oblasti v ktorých ste aktívni a preto uvítame účasť vašu alebo iných zástupcov vašej inštitúcie.

 

Atraktívne je aj to, že Európska aliancia pre inovácie EAI tam predstaví aj plánovanú veľkú konferenciú SUMMIT SMART CITY 360  ktorú organizuje na október 2015 a bude prebiehať súčasne v Bratislave a v Toronte (500 účastníkov, 100 rečníkov z 20 krajín).   

 

Účasť je bezplatná, počet účastníkov nie je obmedzený.

 

Prosím o zaregistrovanie emailom na  nada.franova@international.gc.ca  alebo na mobil 0904 619 728 /Naďa Fraňová   

   

 

Prajeme vám príjemný deň.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.