Prihlásenie

Odborný kurz "Minimum colného deklaranta"

7.-9.7.2015, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) Vás pozývajú na trojdňový základný odborný kurz "Minimum colného deklaranta", ktorý sa bude konať v Trenčíne v dňoch 07. - 09. júl 2015.
 
Trojdňový odborný kurz obsahuje to podstatné so základov pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje orientáciu v colnej problematike, komunikáciu s colnými orgánmi, znalosti colných predpisov a postupov. Výučba prebieha so zameraním sa na praktickú stránku a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou a skúsenosťami z lektorskej činnosti v profesijnom vzdelávaní. Je určený pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých.

Kurz prebieha 3 dni; denne 7 vyučovacích hodín. Možnosť absolvovať vybranú časť samostatne v daný termín, aj INTERNE priamo u Vás.

Program:

  • 1. časť – Colná únia, colné predpisy EÚ a SR, colné konanie (trvá jeden deň)
  • 2. časť - Colnotarifné zatriedenie tovaru, colný sadzobník , TARIC, pôvod tovaru (trvá jeden deň)
  • 3. časť - Colná problematika v praxi (trvá jeden deň)


Cieľ kurzu: Vysvetliť fungovanie colnej únie v EÚ, Poukázať na priebeh colného konania a zvýrazniť relevantné formality pri dovoze, vývoze a tranzite, vysvetliť povinnosti deklaranta a rozdiely medzi štandardným colným konaním a zjednodušenými postupmi, význam colných režimov v praxi. Naučiť účastníkov, ako správne vyplniť a kedy podať colné vyhlásenie, naučiť ich zručnostiam pre prácu so spoločným colným sadzobníkom a základné využitie databázy TARIC. Vysvetliť kedy vzniká povinnosť podať colné vyhlásenie (JCD, T1, T2L), aké doklady vystaviť k tovaru, pôvod tovaru, zatrieďovanie tovarov a veľa iných informácií.

Cieľová skupina: Pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre nákupcov, expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.

Pozvánku, detailný program na jednotlivé dni a návratku nájdete TU

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.