Prihlásenie

Kooperačné podujatie POLAGRA FOOD 2015 - firiem z oblasti potravinárskeho priemyslu a HoReCa

22.9.2015, Poznaň, Poľsko

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na 5. ročník kooperačného podujatia „POLAGRA FOOD Fair 2015” a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy. Účasť je bezplatná.

Podujatie organizuje Poľská agentúra pre rozvoj podnikania spolu s SOPK a ďalšími partnermi dňa 22. septembra 2015 v Poznani.

Kooperačné podujatie sa bude konať v rámci medzinárodného veľtrhu POLAGRA FOOD, ktorý je jeden z najväčších veľtrhov pre potravinársky sektor v Strednej a Východnej Európe. Je organizovaný paralelne s:
• Medzinárodným veľtrhom na spracovanie potravín POLAGRA TECH
• Medzinárodným veľtrhom pre gastronómiu POLAGRA GASTRO
• Medzinárodným veľtrhom pre balenie PAKFOOD


Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- potraviny a nápoje
- HoReCa (hotely / reštaurácie / catering)
- technológie na spracovanie potravín
- balenie potravín
- logistika

Všetky dôležité informácie o podujatí nájdete na stránke: https://www.b2match.eu/b2b-food2015

Prečo sa zúčastniť?
·    najdôležitejšie podujatie v tejto oblasti v Poľsku
- vopred na mieru pripravené rokovania
- možnosť bilaterálnych rokovaní so zahraničnými vystavovateľmi
- možnosť nájsť nových obchodných a technologických partnerov
- voľná vstupenka (jedna na firmu) na veľtrh POLAGRA FOOD v deň kooperačného podujatia (platí aj POLAGRA TECH, POLAGRA GASTRO a PAKFOOD)

Program: 22. septembra 2015
- 10.00 - 13.30     - Bilaterálne rokovania v rámci kooperačného podujatia - 1. časť
- 14.00 - 17.30     - Bilaterálne rokovania v rámci kooperačného podujatia - 2. časť

Registrácia:
- Poplatok - bezplatne
- Ako sa zúčastniť:

  1.    Zaregistrovať sa online na stránke podujatia (https://www.b2match.eu/b2b-food2015/registration) a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
  2. Upozornenie: v časti Support Office prosím vyberte SK – Slovak Chamber of Commerce and Industry
  3. Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka podujatia.
  4. Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
  5. Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších účastníkov či profilov.
  6. Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník, na základe Vášho profilu.
  7. Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní

- Uzávierka
  - Registrácie firiem: do 7. septembra 2015
  - Prihlásenia na bilaterálne rokovania: do 14. septembra 2015

Všeobecné informácie:

  • Hlavný koordinátor: Polish Agency for Enterprise Development, ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa, e-mail: b2b@parp.gov.pl

  • Kontaktná osoba: p. Aleksandra Wadowska, e-mail: aleksandra_wadowska@parp.gov.pl alebo p. Magdalena Zwolińska, e-mail: magdalena_zwolinska@parp.gov.pl
  • Rokovacie miesto: Poznan International Fair, Glogowska 14 Str., PoznanTešíme sa na Vašu účasť.

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Útvar Európskej únie
T: 02/54433272
E: sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.