Prihlásenie

Kooperačné podujatie “Fakuma 2015” a bilaterálne rokovania - zamerané na spracovanie plastov, biologické materiály, meraciu techniku ...

14.10.2015, Friedrichshafen, Nemecko

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás dovoľuje pozvať kooperačné podujatie “Fakuma 2015” a bilaterálne rokovania so zahraničnými partnermi. Účasť je bezplatná. Záujemcom ponúkame možnosť účasti na stretnutí v rámci podnikateľskej misie organizovanej SOPK.

Podujatie organizuje Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg spolu s SOPK a ďalšími partnermi dňa 14. októbra 2015 vo Friedrichshafene, Nemecko.

Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- inovatívne spracovanie plastov, vstrekovacích lisov, materiálová účinnosť a recyklácia
- technológie pre tepelné tvarovanie, vytláčanie
- biologické materiály, kompozity
- testovacie metódy a meracia technika, 3D tlač
- náradie, materiály a komponenty

Všetky dôležité informácie o podujatí nájdete na stránke: https://www.b2match.eu/fakuma2015 a informácie v prípade, že sa chcete podujatia zúčastniť v rámci misie SOPK na stránke: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2015101301  

Prečo sa zúčastniť?

 • vopred na mieru pripravené rokovania
 • možnosť bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi
 • možnosť zúčastniť sa tematických prehliadok orientovaným na biologický materiál, 3D tlač, digitalizácia a podobne. Dozviete sa viac o obchodnom a výskumnom prostredí v rôznych európskych regiónoch
 • večerná recepcia – pracovný deň bude zakončený spoločenským večerom v uvoľnenej atmosfére. Môžete sa osviežiť nápojmi a občerstvením pri nadväzovaní nových kontaktov


Program:  
13. 10. 2015   Príchod, ubytovanie      
14. 10. 2015   09.00 h.   Registrácia
                       09.30 h. – 12:00 Bilaterálne rokovania – ranná časť
                       15.00 h. – 17.30 Bilaterálne rokovania – poobedňajšia časť      
15.10.2015     Návšteva veľtrhu Fakuma 2015, poobede odchod     

Registrácia:

 • Poplatok - bezplatne
 • Ako sa zúčastniť:

      o  Zaregistrovať sa online na stránke (https://www.b2match.eu/fakuma2015/registration) a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
      o  Upozornenie: v časti Support Office prosím vyberte Slovak Chamber of Commerce and Industry
      o  Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka.
      o  Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
      o  Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších účastníkov či profilov.
      o  Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník, na základe Vášho profilu.
      o  Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní

Uzávierka:

 • Registrácie firiem: do 1. októbra 2015
 • Výber bilaterálnych rokovaní: do 10. októbra 2015


Všeobecné informácie:

 • Hlavný koordinátor: Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, www.ihk-ostbrandenburg.de
 • Kontaktná osoba: p. Thomas Herrschelmann, T: 0049-335-56211430, e-mail: herrschelmann@ihk-ostbrandenburg.de
 • Rokovacie miesto: Hala A6 - Trade Fair FAKUMA, Neue Messe 1, 88046 Friedrichshafen, Germany;Tešíme sa na Vašu účasť.

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Útvar Európskej únie
T: 02/54433272
E: sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.