Prihlásenie

Podnikateľská misia v Turkménsku - Projekt podnikateľskej misie pri príležitosti návštevy PPV a MiZVaEZ SR M. Lajčáka v Turkménsku

11.12.2015, Turkménsko

V mene Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si Vás dovoľujeme informovať o podnikateľskej misii plánovanej pri príležitosti cesty podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka do Turkménska v termíne 11. decembra 2015 a možnosti zúčastniť sa tejto misie.

Termín: 11. december 2015
Miesto konania: Turkménsko (Ašchabad)
Cieľ: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov

Registrácia: do 31.augusta 2015

Program: Program bude vytvorený podľa potrieb prihlásených podnikateľských subjektov. Predbežne sa predpokladá uskutočnenie podnikateľského fóra, prezentácia jednotlivých firiem, príp. priame individuálne rokovania s partnermi (B2B) a prijatia v príslušných obchodných a priemyselných komorách a podnikateľských združeniach.

Organizátori:

  • MZVaEZ SR, sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP) / odbor riadenia ekonomickej diplomacie 2 (RED2)
  • Veľvyslanectvo SR v Taškente
  • Agentúra SARIO
  • Partneri v zahraničí: štátne inštitúcie, miestne obchodné a priemyselné komory a podnikateľské združenia

Odvetvové a sektorové zameranie misie:      

  • Energetika (výstavba tepelných а vodných elektrární, možnosti výstavby kogeneračných jednotiek (výroba elektrickej energie z plynu), výstavba a projektovanie sietí vysokého napätia, výroba betónových stĺpov pre elektrické vedenia, apod.)
  • Poľnohospodárstvo (modernizácia technológií v oblasti výroby a spracovania mliečnych výrobkov a v iných technologických procesoch poľnohospodárstva; dodávky technológií a zariadení, ktoré umožnia šetriť používanie vody a vodných zdrojov, zavlažovacie systémy)
  • Potravinárstvo (dodávky zariadení technologických liniek   pre potravinársky priemysel)
  • Stavebníctvo (výstavba komunikácií – diaľnice, železnice, mosty, tunely a infraštruktúry, vrátane pripravovanej výstavby krytých športovísk a hál na 7. Ázijské športové hry a bojových umení, ktoré sa uskutočnia v Ašchabade v roku 2017, bytové domy, priemyselné komplexy).
  • Cestovný ruch
  • Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti.

Ďalšie informácie: Doprava bude realizovaná individuálne so stretnutím v Ašchabade. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník podnikateľskej misie sám.        

Kontakt:

Slovak Business Agency
Anita Šujanová
sujanova@sbagency.sk
+421 2 502 44 515

Účasť na misii je podmienená registráciou na horeuvedenej emailovej adrese do 31. augusta 2015.

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.