Prihlásenie

Podnikateľská misia v Uzbekistane - Projekt podnikateľskej misie pri príležitosti návštevy PPV a MiZVaEZ SR M. Lajčáka v Uzbekistane

20.10.2015, Taškent, Uzbekistan

V mene Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si Vás dovoľujeme informovať o podnikateľskej misii plánovanej pri príležitosti cesty podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka do Uzbekistanu v termíne 20. októbra 2015 a možnosti zúčastniť sa tejto misie.

Termín: 20. október 2015
Miesto konania: Uzbekistan (Taškent)
Cieľ: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov

Registrácia: do 20.augusta 2015

Program: Program bude vytvorený podľa potrieb prihlásených podnikateľských subjektov. Predbežne sa predpokladá uskutočnenie podnikateľského fóra, prezentácia jednotlivých firiem, príp. priame individuálne rokovania s partnermi (B2B) a prijatia v príslušných obchodných a priemyselných komorách a podnikateľských združeniach.

Organizátori:

 • MZVaEZ SR, sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP)/odbor riadenia ekonomickej diplomacie 2 (RED2)
 • Veľvyslanectvo SR v Taškente
 • Agentúra SARIO
 • Partneri v zahraničí: štátne inštitúcie, miestne obchodné a priemyselné komory a podnikateľské združenia

Odvetvové a sektorové zameranie misie:    

 • Energetika (modernizácia energetických zariadení; modernizácia a rozvoj siete tepelných elektrární; hydroprojekty za účelom rozšírenia kapacít vodných elektrární; paroplynové elektrárne, alternatívne zdroje energie zvlášť využívanie slnečnej energie; a pod.)
 • Chemický a petrochemický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Textilný a ľahký priemysel (technologická obnova textilného a ľahkého priemyslu)
 • Infraštruktúra (rozvoj cestno-dopravnej infraštruktúry, inžiniersko-komunikačných sietí)
 • Strojársky priemysel
 • Poľnohospodárstvo (modernizácia technológií v oblasti výroby a spracovania mliečnych výrobkov a v iných technologických procesoch poľnohospodárstva; dodávky technológií a zariadení, ktoré umožnia šetriť používanie vody a vodných zdrojov, zavlažovacie systémy)
 • Potravinárstvo (dodávky zariadení technologických liniek   pre potravinársky priemysel)
 • IT sektor
 • Cestovný ruch
 • Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti.

Ďalšie informácie: Doprava bude realizovaná individuálne so stretnutím v Taškente. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník podnikateľskej misie sám.

Kontakt:

Slovak Business Agency    
Anita Šujanová
sujanova@sbagency.sk
+421 2 502 44 515

Registrácia prebieha do 20. augusta 2015 na horeuvedenej emailovej adrese.

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.