Prihlásenie

Obchodná misia spojená s B2B rokovaniami a návštevami firiem

24.-25.9.2015, Černivci, Ukrajina

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť o konaní obchodnej misie v meste Černivci, Ukrajina.


Obchodná misia sa uskutoční 24.septembra - 25. septembra 2015. Organizátorom misie je ITC Ukraine a ZU Kyjev. V rámci obchodnej misie sa uskutočnia rokovania s vedením Černiveckej štátnej oblastnej administrácie (www.oda.cv.ua), B2B rokovania s podnikateľskými subjektmi Černiveckej oblasti Ukrajiny, návšteva podniku Artron – prostriedky požiarnej ochrany (www.arton.com.ua), odevnej spoločnosti Trembita (www.trembita.ua), spoločnosti Bukovinaprodukt – spracovanie zeleniny a ovocia (http://bukovinaproduct.biz-gid.ru) a spoločnosti Rodničok (www.rodnichok.com), ktorá sa zaoberá výrobou stavebných materiálov. 

Viac informácií o pripravovanej obchodnej misii: http://mtk-ua.org/. Kontakt SBA: Júlia Mičúneková, micunekova@sbagency.sk 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.