Prihlásenie

Podnikateľské fórum „2nd India – Central Europe Business Forum“

5.-6.10.2015, Hotel Lalit, Bangalúr, Karnátaka, India

Podnikateľské fórum „2nd India – Central Europe Business Forum“ je najvýznamnejším podujatím v Indii, ktoré sa zameriava na ekonomickú spoluprácu s regiónom strednej a východnej Európy. Táto inštitucializovaná platforma predstavuje príležitosť na nadviazanie hospodárskych vzťahov s Indiou, ktorá patrí ku krajinám s najväčším potenciálom ekonomického rastu a nedostatočným technologickým vybavením. Prvého ročníka sa zúčastnilo viac ako 200 predstaviteľov indických spoločností.

Termín:

5. – 6. októbra 2015

Miesto konania:

Hotel Lalit, Bangalúr, Karnátaka, India

Program:

Prvý deň podujatia je zameraný na diskusné fórum, v ktorom budú analyzované možnosti spolupráce a identifikované obchodné a investičné príležitosti v sektoroch ITC, farmaceutický priemysel, priemyselná výroba, environmentálne technológie a obnoviteľné zdroje energie, urbanizácia a spracovateľský priemysel v poľnohospodárstve a potravinárstve. Druhý deň podujatia je zameraný na B2B a B2G rokovania.

Veľkosť misie:

predpokladaná účasť bude okolo 10 firiem 

Ostatné informácie:

Cestovné a pobytové náklady si hradia účastníci. Každý účastník cestuje samostatne, stretnutie v dohodnutom čase na určenom mieste. Rokovací jazyk bude anglický.

Organizátori:

MZVaEZ SR, sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP) / odbor riadenia ekonomickej diplomacie 2 (RED2) 

Veľvyslanectvo SR v Indii

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Partneri v zahraničí:

FICCI, štátne inštitúcie, miestne komory a podnikateľské združenia

Odporúčané sektory:

ITC a ITES, urbanizácia, Environmentálne technológie a obnoviteľné zdroje energie, vodné hospodárstvo, životné prostredie, potravinárstvo, doprava a infraštruktúra, veda a výskum a cestovný ruch.

Kontakt pre záujemcov:

Zuzana Valachová, SARIO (zuzana.valachova@sario.sk)

Marián Vereš, RED2 (marian.veres@mzv.sk)

Drahomír Štos, R RED2 (drahomir.stos@mzv.sk)

Dominika Bartošová, ED ZÚ Dillí (dominika.bartošova@mzv.sk)

Vyjadrenie záujmu Vás žiadame oznámiť do 21. augusta 2015

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.