Prihlásenie

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava „KazAgro 2015“ a výstava chovu dobytka a hydiny „KazFarm 2015“

27.-29.10.2015, Astana, Kazachstan

Slovak Business Agency si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o šiestom ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy KazAgro 2015 a

Medzinárodnej výstavy chovu dobytka a hydiny KazFarm 2015 a o možnosti zúčastniť sa.

Termín: 27.-29. október 2015

Miesto konania:  Výstavné centrum Korme, Astana, Kazachstan

Cieľ: Prezentovať svetové inovácie v poľnohospodárskom priemysle, prezentácia produktov, hľadanie nových trhov, nadviazanie kontaktov a nových partnerstiev.

Súčasťou budú: Prezentácie expertov z oblasti, riaditeľov poľnohospodárskych podnikov a inovačných centier, delegácií zúčastnených krajín.

Viac informácií  o výstavách: http://www.kazagroexpo.kz/index.php/en

Kontakt pre záujemcov :

Anita Šujanová

sujanova@sbagency.sk

02 502 44 515

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.