Prihlásenie

Kooperačné podujatie B2B Women Entrepreneurs in Progress 2015 zamerané na podnikanie žien

25.9.2015, Belehrad, Srbsko

Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network si Vás dovoľujú pozvať na kooperačné podujatie venované podnikateľkám, ktoré sa uskutoční pod záštitou sektorovej skupiny ženy podnikateľky.

Bilaterálne stretnutia sú organizované v rámci medzinárodnej konferencie „Women entrepreneurs of new age: New Opportunities for Regional Economic Revival“, ktorú organizuje Asociácia žien podnikateliek v Srbsku s cieľom propagovať podnikanie žien ako aj príklady dobrej praxe.

Podujatie je určené pre majiteľky a manažérky malých a stredných podnikov z rôznych sektorov. Hlavným cieľom je sieťovanie partnerov z juhovýchodnej Európy, vytvorenie nových partnerstiev a kontaktov a medzinárodná propagácia žien podnikateliek. Ďalším cieľom je rušenie regionálnych bariér a vytvorenie medzinárodných partnerstiev medzi spoločnosťami z južnej a severnej Európy. Spoločnosti riadené mužmi sú taktiež viac než vítané.

Sektorové zameranie

  • Poľnohospodárstvo a produkcia potravín
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Textílie
  • Vzdelávanie a poradenstvo

Termín online registrácie: 15. september 2015

Online výber B2B stretnutí: 16. – 24. september 2015

Bilaterálne stretnutia: 25. september 2015

Účastnícky poplatok: zdarma

Oficiálny jazyk podujatia: angličtina

Webová stránka podujatia: http://womenentrepreneursb2b-2015.talkb2b.net/

V prípade záujmu kontaktujte Slovak Business Agency, Júlia Mičúneková, micunekova@sbagency.sk, +421 2 502 44 513

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.