Prihlásenie

Kooperačné podujatie Kultúra a kreatívny priemysel

22.-23.10.2015, Brašov, Rumunsko

Pozývame Vás na kooperačné podujatie, ktoré organizujú partneri siete Enterprise Europe Network v dňoch 22.-23.10.2015 v Rumunsku v rámci 6. ročníka konferencie „The Balkan and Black Sea Conference: Days of Clusters 2015“

Cieľom podujatia je poskytnutie priestoru pre rokovania medzi klastrami, firmami, asociáciami a univerzitami v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a uľahčenie tvorby nových podnikateľských nápadov a projektov, ktoré by mohli byť financované v rámci európskych programov financujúcich výskum, vývoj a i. Navyše sa účastníci môžu zúčastniť konferencie ako aj seminára o možnostiach financovania, kde majú možnosť dozvedieť sa cenné informácie týkajúce sa finančných programov EÚ na aktuálne programovacie obdobie 2014-2020.

Účastnícky poplatok: zdarma pre klientov siete Enterprise Europe Network (zahŕňa vstup na konferenciu, kooperačné podujatie, seminár o financovaní v rámci európskych programov, malé občerstvenie )

Program konferencie nájdete na webovej stránke podujatia: http://daniklastera.clusterhouse.rs/

Termín online registrácie: 12. október 2015

Viac informácií: Slovak Business Agency, Júlia Mičúneková, micunekova@sbagency.sk

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.