Prihlásenie

Podnikateľská misia do Japonska zameraná na nanotechnologický sektor

25.-29.1.2016, Tokio, Japonsko

EU - Japan Centre pozýva európske klastre a malých a stredných podnikateľov na nanotechnologickú misiu do Japonska, ktorá sa uskutoční  od 25.-29. januára 2015.

Termín registrácie: 29. október 2015

Cieľom misie je zlepšiť stratégie spolupráce medzi európskymi a japonskými klastrami  ako aj dať možnosť európskym klastrom vstúpiť na japonský trh a založiť technologické alebo obchodné partnerstvá.

Sektorové zameranie:

  • Nano technológie
  • Nano materiály
  • Nano hodnotenie a meranie
  • Technológia Nano Fabrication

Program:

Misia je organizovaná ako pridaná hodnota medzinárodného veľtrhu a konferencie „International Nanotechnology Exhibition & Conference (http://www.nanotechexpo.jp/)“ v medzinárodnom expo centre „Tokyo Big Sight“.

1. deň   Otvorenie podujatia, predstavenie a prednášky

2. deň   Spoločná návšteva firmy

3. deň   Plenárne zasadnutie, B2B stretnutia

4. deň   B2B stretnutia

5. deň   B2B stretnutia, finálny stav stretnutí

Poplatky hradené EU-Japan Center:

  • Školné, výklad
  • Transfery počas návštevy firmy
  • "Nano Tech 2016" registračný poplatok, vrátane prístupu na výstavisko, vedľajšie haly a plochy, prístup k partnerskému systému, obed počas 3 dní, uvítacia recepcia a uzatváracie podujatie
  • Malé a stredné podniky, ktoré sa zúčastnia misie, majú nárok na grant 600 EUR

Náklady hradené účastníkmi: 

Cestovné náklady do / z Japonska, transfer z / na letisko, ubytovanie a všetky ďalšie náklady, ktoré nie sú kryté priamo EU-Japan Centre. Účastníci sú povinní zaplatiť 1000 EUR vratnú zálohu (záloha je vrátená do 8 týždňov po skončení kurzu). Misia je financovaná Európskou komisiou a riadená EU-Japan Centre.

Viac informácií a kontakt: Alessandro Perna, a.perna@eu-japan.eu
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/NANOTECH-Cluster-SME-Mission 

Slovak Business Agency: Júlia Mičúneková, micunekova@sbagency.sk

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.