Prihlásenie

SPEED BUSINESS MEETING

13.10.2015, Hotel Park Inn Danube, Bratislava

Slovensko-rakúska obchodná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Hispánskoslovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovenskonemecká obchodná a priemyselná komora, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Taliansko – Slovenská obchodná komora a Švajčiarsko-slovenská obchodná komora v Slovenskej republike si Vás dovoľujú pozvať na Speed Business MeetingBuďte efektívni a zapojte sa do NETWORKING EVENTU v čase od 16:00 – 19:00 v HOTELI PARK INN DANUBE, Rybné námestie 1, Bratislava.

Ako prebieha podujatie?

Tento druh stretnutí ponúka účastníkom jedinečný priestor pre prezentáciu produktov a služieb svojej spoločnosti počas 10 - minútových stretnutí medzi štyrmi očami, ako aj možnosť prediskutovať potenciálnu spoluprácu. Po jednotlivých stretnutiach nasleduje business cocktail.

Program

16:00 - 16:30 Registrácia

16:30 Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel

16:40 - 18:00 8 stretnutí

18:00 - 19:00 Business cocktail

Speed Business Meeting prebehne v anglickom jazyku (prípadne v inom dohodnutom jazyku).

Registrácia: na e-mailovej adrese sohk@sohk.sk  

Deadline registrácie: 9. október 2015

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 9. októbri 2015. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.

Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr. Účastnícky poplatok: 20 € pre členov organizujúcich komôr, 35 € pre nečlenov. Účastnícky poplatok Vám bude fakturovaný po podujatí.

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.